MISJA

Stowarzyszenie Laboratorium Troski jest organizacją pozarządową, której statutowym celem jest podejmowanie trudnych problemów społecznych wymagających działań pedagogicznych, psychologicznych i socjalnych. Jako Stowarzyszenie mamy pełną gotowość, aby być w możliwie wielu miejscach, w których konieczne jest podjęcie działań związanych z pomocą osobom tego potrzebującym, szeroko rozumianą profilaktyką i edukacją. Wszystkie nasze działania organizujemy ze szczególną troską i dbałością.  

NASZE PROJEKTY

Wielka Wyprawa Mamaków – promocja zdrowego żywienia dla uczniów klas 1-3 Krecik Ecik segreguje śmieci – edukacja ekologiczna dla klas 1-3 „Smok Mądragon Daje Radę” to projekt edukacyjno – profilaktyczny, adresowany do uczniów klas I-III. Akademia Misia Ratownika – projekt profilaktyczny dla przedszkolaków

OSIĄGNIĘCIA

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie Laboratorium Troski realizuje głównie programy profilaktyczne. W ramach poszczególnych projektów prowadzone są badania i analizy, mające na celu jak najlepsze zdiagnozowanie problemu, tak aby podejmowane działania miały maksymalną skuteczność. Do tej pory udało się nam: przeprowadzić badania wzroku i słuchu u 120 000 dzieci – uczniów klas I-III przeprowadzić badania lateralizacji u 120 000 dzieci rozesłać ponad 500 000 ulotek, informujących rodziców o najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem dzieci rozdać 60 000 poświęconych bezpieczeństwu książeczek…

OSIĄGNIĘCIA

Nasze Stowarzyszenie, od początku swojej działalności współpracuje z placówkami edukacyjnymi. Do tej pory udało się nam nawiązać trwałą współpracę z ponad 1000 szkół, w których zrealizowaliśmy programy edukacyjne dla około 120 000 dzieci.

Dzięki tym doświadczeniom, nasze programy odpowiadają na realne zapotrzebowanie społeczne, a ich konstrukcja uwzględnia możliwości i potrzeby beneficjentów.